分动箱

Kessler 分动箱
 

Kessler分动箱

Kessler + Co设计和生产的最大分动箱的传动功率可达到1000HP。

我们生产的分动箱应用领域广泛,如全路面起重机,重型卡车,机场消防车和牵引车等。

我们分动箱的卓越的可靠性得益于多年以来专业经验的积累。

Kessler分动箱可以有当一档或两档的选择,并且有多种桥间差速器可供选择。档分动箱

类型

速比

最大输入扭矩

最大输入转速

扭矩分配比

轴距

PTO option

W1000 1,37 10000 Nm 4000 min-1 1:2 270 mm  
W1400 1,10 10000 Nm 3700 min-1 1:2 515 mm  
W1600 1,00 16000 Nm 2400 min-1 刚性轴
输出可脱开
500 mm  
W2000 1,03 20000 Nm 2500 min-1 1:1 245 mm  
W2400 1,00 25000 Nm 3500 min-1 1:2 396 mm  
W2500 1,03 25000 Nm 2600 min-1 1:2 500 mm  
W2550 0,97
0,86
33000 Nm 2500 min-1 1:2
1:1

572 mm

 

W2700 0,75 33000 Nm 2250 min-1 1:2
1:1
660 mm x
W3751 0,80 40000 Nm 2500 min-1 1:2
1:1
750 mm x

 两档分动箱

类型

速比

最大输入扭矩

最大输入转速

扭矩分配比

轴距

PTO option

VG1800

1,80 (1档)
0,97 (2档)

18000 Nm 2900 (3500) min-1 1:1
1:2
375 mm  
VG2450 1,77 (1档)
1,19 (2档)
20000 Nn 3500 min-1

1:1
1:2

525 mm  
VG2500 2,07 (1档)
1,03 (2档)
31000 Nm 2800 min-1

1:1
1:2

500 mm  
VG2600 1,78 (1档)
0,80 (2档)
33000 Nm 2400 min-1 1:1
1:2
625 mm x
VG2700 3,12 (1档)
0,75 (2档)
30000 Nm 2250 min-1 1:1
1:2
660 mm x
VG3751 1,84 (1档)
0,80 (2档)
40000 Nm 2500 min-1 1:1
1:2
750 mm x


所有的分动箱都可以选装差速锁和内置油泵。


如需分动箱的技术方案,请完整填写应用申请表(链接)并发送到邮箱

sales@remove-this.kessler-axles.com